MIN MENTOR

MIN MENTOR

Velkommen til Min Mentor.

Min Mentor er en kontaktpersonsordning for børn, unge og voksne, som har behov for pædagogiskstøtte til at komme videre i livet.

Målgruppen er mennesker med særlige udfordringer, der gennem kommunen er vurderet og visiteret til et særligt tilrettelagt pædagogiskforløb.

Min Mentor tilbyder en helhedsorienteret og individuel pædagogisk indsats.

KERNE KOMPETENCER INDEN FOR FØLGENDE OMRÅDER:

  • PSYKISK SÅRBARHED
  • KRIMINALITET
  • LEDIGHED
  • ADHD 
  • DEPRESSION
  • MISBRUG
  • AUTISME
  • ANGST
  • SOCIALE UDFORDRINGER
  • ANBRINGELSE